Uskoro – Web Aplikacija “Probudi Se”

Ovim putem najavljujem da će web aplikacija „Probudi Se“ izaći 15. avgusta 2023. godine. Trenutno se obavlja poslednja, testna faza funkcionisanja.

Web Aplikacija „Probudi Se“ je unikatna aplikacija za suzbijanje diskriminacije, nastala kao rezultat IOP Student projekta, koje Udruženje TELOK aktivno sprovodi od aprila 2022. godine.

Aplikacija je prvobitno trebalo da ima samo jednu funkciju, tj. prijavljivanje diskriminacije u obrazovnom sistemu (u osnovnim, srednjim školama i fakultetima), ali u međuvremenu kao autor aplikacije, odlučio sam da proširim spektar i namenu, te će sada aplikacija biti namenjena za prijavljivanje širokog spektra diskriminacije.

Aplikacija je izrađena prema najvećim evropskim standardima zaštite podataka i privatnosti i funkcioniše u zatvorenom internet sistemu van dometa javne mreže.

Nadam se da će ova aplikacija pomoći velikom broju dece i ljudi da prijave problem diskriminacije.

Takođe, moram se ovim putem zahvaliti svim donatorima i sponzorima koji su omogućili kreiranje ovakve, unikatne web aplikacije koji će biti navedeni u konačnom saopštenju.