“POŠTOVANJE” NIZA ZAKONA ZBOG (NE)ISPRAVNOSTI KONKURSA

Kao što je u prethodnim tekstovima rečeno, član gradskog veća za kulturu, gospodin Miljan Bjeletić, prekršio je član 24. pravilnika već svima pomenutog konkursa i time ugrozio slobodu govora i mišljenja ostalim organizacijama na teritoriji grada Kragujevca.

U trenucima kada je konkurs objavljen pa sve do danas (09. maja 2023. godine) na sajtu grada Kragujevca je stajao samo jedan dokument koji prilažem u nastavku:

Postoji ceo video snimak pregleda sajta, na dan objavljivanja rezultata konkursa koji jasno dokazuje da liste bodovanja, izveštaji o sprovedenom konkursu i ostala dokumenta nisu objavljeni. Tačnije, da su objavljeni nakon potpisivanja ugovora (08. maja 2023.)

Ovaj čin člana gradskog veća za kulturu je dodatno ponizo lica koja su konkurisala na konkurs i dokazao im princip po kom se rukovodi „da mu niko ne može ništa“.

Dokumentacija koja je naknadno objavljena na zvaničnom sajtu grada Kragujevca je kreirana 09. maja 2023. Što nas može dovesti do određenih osnovanih sumnji.

PITANJE ZA GOSPODINA BJELETIĆA:

Da li ćete dati ostavku nakon svega učinjenog, s obzirom na to da ste ovim činom priznali krivicu?

Takođe, ovim putem naglašavam svim građanima i građankama grada Kragujevca da pročitaju tekst koji je objavila ResPublica, a u kom se govori o još većim malverzacijama na pomenutom konkursu. LINK

Stefan Milivojević,
predsednik TELOK-a